LuluLulu's Whimsy!LuluSquirrelHelp, Pix!
IO
BC
CHAMPIONchampion
COMMONCommon
Bắt Đầu Vòng Đấu: Tạo trên tay 1 lá Giúp Nào Pix! Phù Du. Hỗ Trợ: Đồng minh được ta hỗ trợ tăng thành 5|5 trong vòng này.

4

4

"Ồ! Nhìn kìa, Pix! Nơi đây là cả một thế giới hoàn toàn khác! Hãy cùng tô điểm cho chốn này thật nhiều màu sắc nào!"

   Open card art