Supernova
MTTargonSPELLbài phépCOMMONTHƯỜNG
SlowChậm

- Các bài phép chậm có thể được sử dụng ngoài giao tranh và khi không sử dụng bài phép khác. Đối thủ có thể đáp trả.

If you Behold a Celestial card, Obliterate 2 enemy units or landmarks.

Dying stars create explosions so bright and powerful that even other stars, still lively and burning, are easily outshone.

   Xem hình minh họa thẻ bài
similar cards
Hunt the WeakZenith BladeCrumbleOut Of The WayWild ClawsMolten BreathGive It AllThe Skies Descend