Card Gallery

Lãnh Chúa Đáng Kính

Lãnh Chúa Đáng Kính
DEFOLLOWERfollowerCOMMONCommon
Lần đầu tiên ta Thách Đấu 1 kẻ địch, trao cho ta Lá Chắn trong vòng này.

3

2

Sau khi biết tin Hoàng Tử mất tích, Vua Jarvan Đệ Tam đã giao cho người bạn thân cận, Lãnh Chúa Barrett Buvelle, tổ chức tìm kiếm. Hoàng Tử cuối cùng trở về an toàn và lành lặng. Lãnh Chúa Buvelle, mặc cho sự nuối tiếc khôn nguôi của nhà vua, thì không.

   Open card art