Card Gallery

Vườn Thời Gian

Vườn Thời Gian
SH
LANDMARKlandmark
RARERare
Khi ta được triệu hồi, rút 1 lá bài. Đếm Ngược Từ 2: Rút 1 lá bài.

Zilean cho những người ông mang tới tòa tháp biết chính xác thứ mà họ muốn khôi phục. Dù chỉ thấy trong thoáng chốc nhưng đó là tất cả những gì mà Người Bảo Hộ Thời Gian có thể chỉ cho họ.

   Open card art
similar cards
Chế Phẩm Cổ ĐạiTùy Tùng Đóng BăngĐĩa Mặt Trời Bị Chôn VùiGấu Đá Ngủ ĐôngNgai Vàng Đế VươngNội Sảnh Thánh ĐịaKhe Núi Hoang VuĐụn Muối