Card Gallery

Trinh Sát Sa Mạc

Trinh Sát Sa Mạc
SHFOLLOWERfollowerCOMMONCommon
Xuất Trận: Tiên Đoán. Nếu ngươi chọn 1 Địa Danh, ban cho ta Huyền Ảo.

2

4

"Chúng tôi vừa mới gặp rắc rối! Một cơn bão lớn đã tới từ phía tây và Taliyah đã băng qua đường hầm của bọn xer'sai ở hướng nam. Tôi thấy có ngôi đền ở hướng bắc và chúng tôi phải trú ẩn bên trong những bức tường đất nung đó. Những người khác đã say giấc, còn tôi cùng với ngọn lửa của mình đều đang dần tàn. Hi vọng tôi sẽ có giấc mơ đẹp." - Nhật Ký của Zaifa

   Open card art