Card Gallery

Lãng Khách Vekaura

Lãng Khách Vekaura
SH
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
Khi ta được triệu hồi, triệu hồi 1 lá Tư Dinh Chiến Tướng hoặc Đẩy Nhanh lá bài đó lên 2 vòng.

3

3

Nhìn thấy Akshan vắt vẻo bên dưới bệ cửa sổ tầng 4, Najah thầm buông lời rủa xả. Tên soái ca đó lại qua mặt cô rồi. Lật trở con dao găm trên tay, cô ngẫm nghĩ xem nên nói gì với hắn. Có lẽ lần này thì hắn rốt cuộc cũng chịu để ý đến cô.

   Open card art