Card Gallery

Lá Chắn Vệ Binh

Lá Chắn Vệ Binh
SHSPELLspellCOMMONCommon
Ban Khiên Phép và +2|+2 cho các anh hùng của ngươi Ở Mọi Nơi.

Di sản của Vệ Binh Ánh Sáng bắt nguồn từ Helia phước lành. Những tảng đá cổ mà họ bảo vệ khỏi cuộc Đại Suy Vong đã trở thành vũ khí phòng thủ mạnh nhất để chống lại bóng tối của Màn Sương Đen.

   Open card art