Card Gallery

Biểu Tượng Phai Nhạt

Biểu Tượng Phai NhạtCon Mồi
SIFOLLOWERfollowerCOMMONCommon
Khi ta được triệu hồi, triệu hồi 1 lá Con Mồi.

3

1

Tử thần có bỏ quên ai bao giờ, ngoại trừ những kẻ phải chịu lời nguyền bất tử? Và đối với tử thần, còn có nỗi sợ nào lớn hơn là bị quên lãng?

   Open card art