Otterpus
Prank
BC
FOLLOWERfollower
COMMONCommon
เมื่อการ์ดใบนี้ถูกอัญเชิญ สร้าง Prank หนึ่งใบในมือ

1

1

"ตัว Otterpus เป็นสิ่งมีชีวิตที่ร่าเริงเป็นอย่างยิ่ง มีหลายตัวต้องเรียก Otterpi ไหมนะ? ว่าแต่ว่า นี่ข้าไม่ได้ตุนแซนด์วิชมาสามอันหรอกเหรอ?" - บันทึกทางนิเวศวิทยาโดยนักศึกษาเปลือกหอย วันที่ 7

   Open card art