Nami
Nami
Thủy Triều Dâng Của Nami
Thuỷ Triều Lên
Thủy Triều
BW
CHAMPIONchampion
CHAMPIONchampion
Khi ngươi sử dụng 1 bài phép, ban +1|+0 cho đồng minh Yếu Nhất khác không có Bất Động.

2

3

"Con đã nói lời tạm biệt chưa, Tiên Cá trẻ tuổi?" "Rồi ạ, thưa Thủy Mẫu." "Con có sợ không?" "...Có ạ, thưa Thủy Mẫu." "Tốt lắm. Biết sợ thì cũng biết cẩn trọng. Nhưng hãy tin vào bản thân mình, cũng như chúng ta tin con vậy. Giờ thì đi đi. Và cầu cho thuỷ lưu bảo vệ con."

   Open card art