Card Gallery

Thủy Triều

Thủy Triều
BW
SPELLspell
COMMONCommon
Gây 2 sát thương ngẫu nhiên lên 1 kẻ địch hoặc Nhà Chính của đối thủ và hồi 2 máu cho 1 đồng minh hoặc Nhà Chính.

"Những ngọn sóng sẽ vỗ về, hay cuốn trôi tất cả? Ta là người quyết định điều đó" - Nami

   Open card art