Card Gallery

Against the Odds

Against the Odds
MT
SPELLspell
EPICEpic
หากคู่ต่อสู้มียูนิตมากกว่าคุณ
มอบ +1|+1 แก่พันธมิตรหนึ่งใบ
ตามจำนวนยูนิตที่พวกเขามีมากกว่า

คนที่กล้าหาญเพียงหยิบมือนี้รู้ว่าพวกเขากำลังก้าวเข้าสู่<br>สงครามกับสิ่งมีชีวิตที่มีพลังเหนือจินตนาการ<br>พวกเขารู้ว่าความตายเป็นสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ แต่ถึงกระนั้นพวกเขาก็ยังคงก้าวต่อไป

   Open card art