Galeria da carta

Chuột Chũi

Chuột Chũi
BC
SI
FOLLOWERseguidor
COMMONComum
Để ta xuất trận, bỏ 1 bài quân. Trăn Trối: Triệu hồi 1 bản sao y hệt bài quân đã bỏ.

5

3

"Ngươi tưởng ta giấu tiền bên dưới đấu trường ư? HAH! Ngươi nghĩ ta là hải tặc chắc? Liệu mà lấp đầy cái lỗ đó trước trận đấu tiếp theo! ... ... Tim, chúng ta lại phải tìm chỗ giấu tiền khác thôi." - Karl, Vua Cá Độ Đấu Trường

   Abrir a arte da carta