Pantheon
Pantheon
Pantheon Khiên Trời Giáng
MT
CHAMPIONcampeão
CHAMPIONcampeão

4

2

Đây là Atreus, người đã bị chính các Thượng Nhân mà anh tôn thờ tước đoạt tự do. Đây là tia lửa của Chiến Tranh, vị Thượng Nhân đã ban cho Atreus những món quà ít người phàm nào hiểu thấu. Đây là một người sẵn sàng chiến đấu và hy sinh cho những điều anh trân quý.

   Abrir a arte da carta