RUINED

Play the Sentinels of Light event in Legends of Runeterra on July 14!

ruined
Tuyệt Vọng Của ViegoViegoViegoHoán Đổi Khôn LườngĐột Kích Nửa ĐêmBầy Sói Nanh TrắngMàn Sương Xâm ChiếmSơn Dương Hoảng SợĐộc Xà Săn MồiChiến Binh CamavorLong Binh Đại Suy VongHoán Đổi Hỏng HócNgưu Sĩ Đại Suy VongRồng CamavoraTuyệt VọngCá Sấu Đại Suy VongMàn Sương Tàn KhốcNgưu Sĩ Ẩn DậtKadregrin Đại Suy VongScattered PodSói Chúa Nanh TrắngBầy Quái Tung CánhQuái Cây Mãng Xà